رستوران های رسالت

رستوران های رسالت

مطالب مرتبط با رستوران های رسالت
پانی ساندویچ دهه شصت (حسن بنا)

نوع رستوران: ساندویچی
سطح قیمت: متوسط

رستوران آرت گریل

نوع رستوران: ایتالیایی
سطح قیمت: متوسط

رستوران اکبرجوجه ملل

نوع رستوران: گیلکی
سطح قسمت: اقتصادی

رستوران پوپو

نوع رستوران: فست فود
سطح قیمت: متوسط

رستوران پولن تنتونی

نوع رستوران: فودکورت
سطح قیمت: اقتصادی

رستوران ستارگان شاندیز(نبوت)

نوع رستوران: ایرانی
سطح قیمت: بالا

رستوران ستاره فرهنگ

نوع رستوران: ایرانی
سطح قیمت: متوسط

رستوران علیرضا رضایی

نوع رستوران: کبابی
سطح قیمت: اقتصادی

رستوران کافه کباب

نوع رستوران: کبابی، ایرانی
سطح قیمت: متوسط

رستوران نرگس

نوع رستوران: ایرانی
سطح قیمت:متوسط

رستوران نگرو

نوع رستوران: ایرانی، کافه
سطح قیمت: متوسط

رستوران هات لقمه

نوع رستوران: ایرانی
سطح قیمت: متوسط

رستوران احمدبی

نوع رستوران: ترکیه ای - ایرانی
سطح قیمت: اقتصادی

رستوران روکو(مجیدیه شمالی)

نوع رستوران: ایتالیایی
سطح قیمت: متوسط

رستوران کاج

نوع رستوران: طباخی
سطح قیمت: متوسط

برچسب ها

  • رسالت
  • رستوران های رسالت
  • رستورانهای رسالت
  • فست فودهای رسالت
  • فست فود در رسالت
  • کافی شاپ در رسالت
  • کافی شاپ های رسالت

مطالب مرتبط

شبکه های اجتماعی: