رستوران های رسالت

رستوران های رسالت

مطالب مرتبط با رستوران های رسالت
رستوران اکبرجوجه ملل

نوع رستوران: گیلکی
سطح قسمت: اقتصادی

رستوران پولن تنتونی

نوع رستوران: فودکورت
سطح قیمت: اقتصادی

رستوران کافه کباب

نوع رستوران: کبابی، ایرانی
سطح قیمت: متوسط

رستوران نرگس

نوع رستوران: ایرانی
سطح قیمت:متوسط

فست فود دراگون

نوع رستوران: فست فود
سطح قیمت : اقتصادی

فست فود ریژاو

نوع رستوران: فست فود
سطح قیمت: اقتصادی

فست فود لومانا

نوع رستوران:فست فود
سطح قیمت: اقتصادی

کافی شاپ رنگ

نوع رستوران: کافی شاپ
سطح قیمت:متوسط

رستوران احمدبی

نوع رستوران: ترکیه ای - ایرانی
سطح قیمت: اقتصادی

رستوران روکو(مجیدیه شمالی)

نوع رستوران: ایتالیایی
سطح قیمت: متوسط

فست فود شان برگر

نوع رستوران: پیتزا - ساندویچ
سطح قیمت: اقتصادی

فست فود روز

نوع رستوران: فست فود
سطح قیمت: اقتصادی

رستوران کاج

نوع رستوران: طباخی
سطح قیمت: متوسط

فست فود کارنج

نوع رستوران: فست فود
سطح قیمت: اقتصادی

فست فود من و ما (رسالت)

نوع رستوران: پیتزا - ساندویچ
سطح قیمت: اقتصادی

برچسب ها

  • رسالت
  • رستوران های رسالت
  • رستورانهای رسالت
  • فست فودهای رسالت
  • فست فود در رسالت
  • کافی شاپ در رسالت
  • کافی شاپ های رسالت

شبکه های اجتماعی: