جاذبه های ارمنستان

ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان کشوری در قفقاز جنوبی به پايتختی ايروان است. ارمنستان در قفقاز جنوبی (ماوراي قفقاز) در ميان دريای سياه و دريای خزر قرار دارد که مرز ميان آسيا و اروپا محسوب مي‌شود.


ارمنستان با نام رسمی جمهوری ارمنستان کشوری در قفقاز جنوبی به پايتختی ايروان است. ارمنستان در قفقاز جنوبی (ماوراي قفقاز) در ميان دريای سياه و دريای خزر قرار دارد که مرز ميان آسيا و اروپا محسوب مي‌شود. همسايگان ارمنستان در غرب ترکيه، در شمال گرجستان، در شرق جمهوری آذربايجان، و در جنوب ايران و جمهوری خودگردان نخجوان (جزئي از جمهوري آذربايجان) مي‌باشند.

نام بومي اين کشور در زبان ارمنی هايک مي‌باشد . زبان ارمنی، زبان رسمی کشور ارمنستان است.

معبد گارنی

تاريخ بنای قلعه گارنی بر مي گردد به هايک ناهابت که به نام گارنيک نوه نتيجه (هايک) نامگذاري شده است.رودخانه گارنی در 28 کيلومتري جنوب شرقی ايروان قرار گرفته است ودرمحدوده استان کوتايک می باشد. اين منطقه با داشتن شرايط اب وهوايی طبيعی منحصر بفرد در ارمنستان که ييلاق وشکارگاه اختصاصی پادشاهان در قرون مختلف بوده است.

 

 

مجموعه فعلی که شاهد آن هستيد از قسمتهاوبناهای زيرتشکيل شده است.

 

 

1-عبادت گاه يا بنای اصلی معبد که تاريخچه ساخت ان برميگردد به قرن اول ميلادی اين بنا به دستور پادشاه تيرداد اول درسال 66 ميلادی بناگرديد وتقديم شده به خداي مهر وبه همين دليل بعدازبه رسميت شناختن دين مسيحيت در ارمنستان دراوايل قرن چهارم ميلادی اين بنا دست نخورده باقی مانده ودرکنار ان کليسايی بنا گرديدکه بر اثرزلزله مهيبی به سال 1679 ميلادي فرو ريخت است.

2-درمحدوده بنا شاهد يک حمام اختصاصي هستيم که مربوط به دختر خسرو پرويز که خواهر تيرداد سوم مي باشد که تشکيل شده است ازقسمتهای مختلف که شامل حوزچه های اب گرم وسرد وحمام بخار مباشد .قسمت جالب توجه اين حمام کاشی کاری های کف حمام مي باشد که از15رنگ طبيعي ساخته شده است ودران ماهي های دريا به تصوير کشيده شده اند.درمرکز اين نقش ها فيگور زن ومردی است که نماد خدای اقيانوس مي باشد.

3-ديگري تخته سنگي که شناسنامه معبد گارني به شمار مي رود که روي ان کتيبه اي به زبان يونانی دست فرمان پادشاه وقت که درراستای بنای اين اثر تاريخی حک گرديده است.

 

کليسای گغارت

کليسای گغارت به معني سرنيزه ميباشدکه در35 کيلومتري جنوب شرقي ايروان ساحل شرقی رودخانه ازاد واقع شده دردره تاريخی گغارت قرار گرفته است . اين بنا دردوبعد زماني مختلف ساخته شده وازدو قسمت اصلي تشکيل شده است دراوايل قرن سيزدهم اين منطقه جزو املاک اختصاصی خاندان زاکريان بوده است و قابل ذکر است که خاندان زاکريان يکی ازثروتمندترين خاندان درتارخ ارمنستان بوده اند که به دستورشان کليسای بيرونی در سال 1215 ساخته می شود بعدهاخاندان پروشيان اين ملک راازخاندان زکريان خريداري نموده اند ودستور ساخت کليساي درونی رابه يک خواهرومعمار دادند.ودراواخر قرن سيزدهم کليساي درونی ساخته که از سه قسمت اصلي تشکيل شده ا ندويکي ازاين قسمتها ارامگاه سلسله پروشييان محسوب مي شود ساخت کليسای درونی که ازتراش صخره به وجود امده به مدت 10 سال به طول انجاميده است (1350-1340).

گغارت يک نوع نيزه می باشد که يک پايه چوبي دارد که بر سر ان يک اهن تيز تخت قرار گرفته است اين نيزه برميگردد به زماني که حضرت مسيح را به صليب کشيده بودند وبا فرو کردن اين نيزه در بدن ايشان می خواستند مطمئن باشند که حضرت مسيح جان سپرده است وبه همين دليل اين نيزه برای مسيحيان مقدس شناخته شده است وتاتوس اراکيال اين نيزه را در اواسط قرن سيزدهم به ايری وانک نام قديم گغارت مي اورد واز ان پس به اين نام معروف می گردد.

 

 

شهر مذهبی اجميازين

در 25 کيلومتری غرب ايروان واقع شده است ودرحال حاضر چهارمين شهر بزرگ ارمنستان محسوب ميگردد مرکزروحانيت ارمنستان ومحل نشست اسقف اعظم مي باشد .شهر اجميازين از قرن 3و4 قبل ازميلاد مسيح ساخته شده و واقارشابات نام داشته است ودران زمان پايتخت ارمنستان بوده وتا قرن 4 ميلادي مهمترين شهر محسوب شده است . ارمنستان قديمي ترين کشور مسيحيت در دنيا به شمار ميرود که با به رسميت شناخته شدن دين مسيحيت اين کشور پيشرفت هاي زيادي کرد از جمله رونق گرفتن شهرهاوپيدايش خط ارمني وغيره.روايت شده است که درزمان شاه عباس علماو وزرای ارمنی بسياري ساکن ايران بوده اند که تصميم برگشت به ارمنستان داشتند.شاه عباس براي مانع شدن خروج انهااز کشور تصميم مي گيرد که سنگ سنگ کليساي اجميازين رابه ايران برده واين تصوير شاه عباس را برروي ديوارحک کنند.و درنهايت شاه عباس با ديدن تصويرخود از اين کار منصرف شده وتصميم ميگيرد کليسايی باهمين شکل ومعماري درجلفاي اصفهان بنا کند که تا کنون باقي مانده است ومرکز روحانيت در اصفهان مي باشد. بنيانگذار کليساي اجميازين گريگورلوساوريج مقدس بوده که روايت ميشود که او خواب مي بيند خداوند محلی را به اوبايک عصاي طلايی نشان مي دهد و او تصميم به ساخت کليسا در ان منطقه مگيردکه اين محل با عصا نشان داده شده دقيقا در وسط کليسا قرار گرفته ومقبره گريکور لوساوريچ مقدس مي باشد وبعدها باستان شناسان به اين نتيجه مي رسند که زير اين محل درزمان هاي گذشته معبد خدايان بوده است ساخت ان مربوط به سال 301-303 ميلادي مباشد عمده باسازي ان در قرن 17 صورت می گيرد .

 

 

شهر جرموک

شهر زيبا و توريستي جرموک در شمال شرقي VAYOTS DZOR واقع شده است طبيعت بينهايت زيباي ان هوای تميز وچشمه اب گاز دار جرموک هر ساله در تابستان باعث جذب توريست هاي فراوانی ميشود.اب اشاميدنی جرموک داراي خواص درماني است که ابدرمانی آن از زمان قرون وسطی تاکنون ادامه دارد ومتخصصان ابدرمانی در اين شهر وبه خصوص در هتلها موجود مي باشد وازديرباز موردتوجه خاص وعام واقع شده است جالب ذکر است که اين روش هاي درماني بسيار موثر واقع مي شود.يکي ديگر ازويژگي هاي اين شهر وجودچشمه هاي اب اشاميدنی دراقصی نقاط شهر است که دمای انها بين 30 تا70 درجه مي باشد .

 

 

دره گل ها

دره گل ها در 50کيلومتري شمال شرقی شهرايروان دردامنه کوههای از ويژگی های بارزاين مکان طبيعت سرسبزکوهستاني ان است که در فصل تابستان غرق در گل و گياهايي زيباو درزمستان باانبوهی ازبرف پوشيده است وازمراکزاصلي تفريحي درطول سال مي باشد که شامل مجموعه های ورزشی رستوران ها هتلها وغيره است طول پيست اسکی 7 کيلومتر است ودرسال 2004 تل سيژ ان را باز سازی وبه تعداد ايستگاه هاي ان اضافه کردند.مجموعه کليساهاي جامع رادر اين دره مشاهده مکنيم که 4 کليساي بزرگ و2 کليساي کوچک تشکيل شده است.کليساي اصلي به اسم GRICOR مقدس است که درسال 1013 ميلادي ساخته شده .ودر محوطه کليسا مقبره بنيانگذار ان GRICOR وسنگهای صليبی قرن 12و13 میباشد ونيز مقبره 2 پادشاه ارمنی که در جنگ سلجوقيان جان سپرده اند مي باشند

 

 

شهر اشتاراک

از زمانهاي قديم افسانه اي روايت شده که سه خواهر درشهر شتاراک زندگي مي کردند وهرسه عاشق شاهزاده SARKIS مي شوند. دو خواهر بزرگتر براي خوشبختی خواهر کوچکتر تصميم به خودکشی مي گيرند ويکي از انها بالباس قرمز وديگري بالباس زرد خودرابه ته دره اشتارک می اندازند خواهر سوم هم ازناراحت لباس سفيد رنگی مي پوشد وخود رابه ته دره مي اندازد واز ان به بعد شاهزاده SARKIA . به ياد انها 3 کليسا به اسم رنگهاي لباسشان در دره ميسازد و براساس اين افسانه طی قرون مختلف در اين دره سه کليسا ساخته شده است. بهترين کليساي باقيمانده کليسای قرمز است که درقرن هفتم ميلادی ساخته شده است ساخت کليساي سفيد به قرن ششم وکليساي زرد به قرن 13 و14 مربوط می شود. يکي ديگر از مناطق ديدنی اشتاراک پلي است که از دره kasakh مي گذرد.

 

 

درياچه سوان

يکي از بزرگترين درياچه های اب شيرين دنيا از جهت ارتفاع نسبت به سطح دريا است که درمرکز کشور ارمنستان استان Gegharkunic واقع شده منطقه سوان به عنوان يکی از مهمترين مراکز اکو توريستی در ارمنستان محسوب ميشود.اب درياچه سوان معمولا ازرودخانه ها و چشمه هايی که درزير درياچه جاري هستند بوجود امده وتغذيه مي کنداما تنها يک رودخانه ازدرياچه سرچشمه مي گيرد که هزاردان نام دارد ودر درياچه ايروان واقع در جنوب شهر می ريزد و از اين اب جهت ابياری زمين هاي کشاورزی دشت ارارات استفاده مي شود .ارتفاع اين درياچه به 2000 متر از سطح دريا مي رسد ومساحت ان 940 کلومتر مربع ميباشد .طي 30 سال گذشته سطح اب جزيره 19 متر کاهش يافته که اگر اين روند ادامه پيدامي کرد ماروزي شاهد خشکيدن اب درياچه مي شديم اما باکمک ساخت تونل ارپا سوان اب ابنبار به درياچه متصل شد و همه روزه شاهد افزايش سطح اب هستيم . از مهمترين ماهي های درياچه ميتوان به ايشخان وسيگا اشاره کرد .درشمال درياچه رشته کوه Geghama قرارگرفته است که اين نام نام يکي از نوادگان پدر قوم ارمنی ميباشد ودرگذشته نيز درياچه سوان به همين نام معروف بوده است. يکي از معروفترين اثار تاريخي درشبه جزيره سوان کليساي بسيار قديمي Aracelots مي باشد که در قرن 9 ميلادي (سال 874) ساخته شده است. دراطراف درياچه سوان مراکز تفريحی وتوريستی بسياري وجود دارد که از ساحل شنی مجموعه پارک ابی مجموعه سوارکاری وزمين تنيس وسوييت های اقامتی درساحل می باشد.

 

 

هانرابدوتيان هراپاراگ ( ميدان جمهوری )

اين ميدان در مرکز شهر ايروان قديم واقع شده که در سال 1926 با طراحی ونظارت مستقيم شخص الکساندر تامانيان بنا گرديده است .نام قديم اين ميدان لنين بوده است .اين بنا ساختار پيچيده ای دارد طرح ميدان بصورت بيضي شکل است ودر اطراف ان ساختمان هاي دولتي و فرهنگي قرار گرفته است که شامل ساختمان هييت دولت (درضلع شمال شرقی ) وزارت امور خارجه در (در ضلع شمال غربی ) هتل زنجيره اي MARRIOT ARMENHA (ضلع جنوب غربی ) وپست مرکزی (ضلع جنوب شرقی) ودر مرکز جهت شمالی ميدان ساختمان موزه تاريخ وملی ارمنستان قرار گرفته است.در فصل تابستان به عنوان يکی از جذابترين مراکز تفريحی به شمار ميرود .در روبروي موزه فواره هاي موزيکال قرار گرفته که باپخش اهنگ ونور پردازی خاص هماهنگ است .در ايام جشن هاي ملي مراسم زيادي در اين ميدان برگزار مي شود ودر انتها با اتش بازي هيجان انگيزی خاتمه می يابد .

 

 

کليسای گريگورلوساوريچ مقدس

اين کليسا به دستور اسقف اعظم (زاون اول) در سال 1980 به مناسبت 1700 –مين سال گرد مسيحييت ساخت ان اغاز شد ودرسال 2001 به بهره برداری رسيد .در ساخت اين بنا سنگهای دوف به کار رفته ودر زير پاهاي ستونها شمش طلا گذاشته اند.در قسمت شرقي کليسا ناقوسها قرار گرفته و در قسمت پايين کليسا کتابخانه و مجموعه اي ازياد بودهاي گريکرلوساوريچ مقدس ويک کتابخانه موجود است .اين کليسا جهت مراسم هاي مختلف ديني ومذهبی مورد استفاده قرار مي گيرد.درسال 2000 ميلادي باز مانده پيکره گريکر لوساوريچ مقدس توسط اسقف اعظم گارگين دوم از واتيکان طي مراسم باشکوهي به اين کليسا اورده شد ودرحال حاضر در جايگاهی که روبروی دراصلی کليسا واقع شده نگهداري می شود

 

 

ساختمان اپرا

يکی ازشاهکار های معماری شهر ايروان وجزو يکی از 10 سالن اپرای برتر دنيا می باشد که بنا م Aram kachatorian ( اولين اپرا نويس ارمني ) نام گذاری شده است.اساسا اين ساختمان از 2 قسمت تشکيل شده که سالن غربی ان سالن فيل هار مونيک (ارکستر سمفوني ) به نام Aram kachatorian و سالن شرقی ان سالن اپرا وباله به نام Alexander spendiarian می باشد اين بنا با طراحی و نظارت مستقيم معمار معروف Alexander Tamanian در سال 1931 ساخته شده است ودر سال 1936 در نمايشگاه بين المللی پاريس مدال طلای معماری را دريافت کرده و اولين برنامه اي که در ان اجرا شده درسال 1932 بوده است .درسالهاي اخير يکي از مراکز جذب توريست محسوب مي شود هنرمندان معروف بسياري جهت برگزاري کنسرتهاي موسيقي درساختمان اپرا به ارمنستان سفر مي کنند واز استقبال خوبي برخوردارمي شوند .مراکز تفريحی بسياری دراطراف ساختمان اپرا داير گرديده که تمام مسافران از اين امکانات مخصوصا در فصل تابستان استفاده مي نمايند .

 

 

گاسگاد معروف به هزار پله

مهندس ALEXANDER TAMANIAN بعد از استقلال يافتن ارمنستان طرح جامعی رابراي شهر ايروان ارائه داد که يکي از مهمترين قسمتهای ان گاسگاد مي باشد ودر سال 1970 زير نظر معمار TOROSIAN تکميل گرديد است .گاسگاد پايين ترين نقطه شهر رااز نظر ارتفاع (مرکز شهر ) به بالاترين نقطه (شمال شهر وپارک پيروزي )وصل می کند .که داراي 750 پله می باشد ازاين رو به1000 پله معروف ميباشد .در شمالی ترين نقطه گاسگاد به مناسبت پنجا همين سالگرد پيروزی روس ها عليه المان های نازی درجنگ جهانی دوم بنايي ساخته شده که در مرکز ان يک برجک قرار دارد که بر روي ان نشان جاودانگي حک شده است.ما درطبقات مختلف گاسگاد ساهد مجسمه هاي بسياري هستيم که از اثارهنرمندان معاصر محسوب مي شود .همچنين در مجموعهcafeschian شاهد مجسمه هاي شيشه ای ( ساخت زوجي از کشور چک ) وهمچنين مجسمه های از هنرمندان ديگر واثار معروفی از خانجيان ونقاشان برجسته ديگر مي باشيم .

خيابان مارشال باغراميان

از مهمترين خيابان های شهر ايروان است که از قسمت شرق به اپرا وازغرب به ميدان baregamutiun ختم می شود وبه نام يکی ازفرماندهان دلير نيروی زميني درجنگ جهاني دوم مارشال باغراميان نام گذاري شده است اهميت ان وجود بناهاي تاريخي ودولتي از جمله مجلس جمهوری ارمنستان ومحل نشست رييس جمهور دادگاه قانون اساسی سفارت خانه ها دانشگاه امريکايی ها وغيره می باشد .

 

هامالير ( مجتمع فرهنگی ورزشی )

از منحصر به فرد ترين اثارمعماری در ارمنستان به شمار ميرود که بدستور گارن دميرچيان دبير وقت حزب کمونيست ساخته شده است وطراح اين بنا عقابي را تجسم کرده که ميخواهد از زمين برخيزد ودر حال باز کردن بالهايش است .اين مجموعه بزرگ محل اجراي نمايشگاههای بين المللی مسابقات ورزشی وکنسرت های مختلف ميباشد واز مهمترين امکانات اين مجموعه پيت پاتيناژ (رقص روي يخ ) است که در طول سال قابل استفاده عموم می باشد .

 

 

 

بنای ياد بود قتل عام ارامنه

به پاس ياد بود شهدای سال 1915 بنا گرديده است اين بنا در سال 1968 ساخته شده وساخت ان 2سال به طول انجا ميده است اين بنا از 2قسمت تشکيل شده يک بخش ان 2ستون به ارتفاع 44 متر به نشان از ارمنستان غربي وشرقي ابديت و وحدت ارامنه مي باشد وبخش دوم شامل 12 ستون خميده شکل است که نشانگر 12 ايلات ارمنستان غربي است که قتل عام در ان صورت گرفته شده است وهمچنين در مرکز اين بنا اتشداني قرار گرفته که دران نماد جاودانگي حک شده است واتش هميشه به ياد شهدا روشن می باشد .در کنار اين مجموعه سه بخش خيلي مهم وجود دارد که شامل :

1-موزه مستندات تاريخی واثار هنری مربوط به قتل عام سال 1915ميلادی.

2-ديوار بزرگ مستندات سنگی در سمت چپ مجموعه که اسم ايالت ها وشهر هايي که دران قتل عام صورت گرفته شده است.

3-باغچه درختان کاج که هرکدام از درختان توسط شخصيت هاي مختلف سياسي وفرهنگی در زمان بازديد از اين مجموعه کاشته شده است.

 

موزه آثار خطی MATENADARAN

درانتهای شمال خيابان Mashdots واقع شده ودر روبروی ان مجسمه های عظيمی ازمورخان وروحانيون معروف قرون وسطی قرار گرفته است ودر پايين ومرکز مجسمه ها مجسمه mesrop mashdots ( مخترع خط ارمني در سال 405 ميلادي ) و(gorion ( شاگردش قراردارد .ساخت اين موزه درسال 1959 بوده ودر حال حاضر بالغ بر 17000 نسخ تاريخي در ان نگهداري مي شود .بزرگترين کتاب در اين موزه مربوط به قرن 8 ميلادی است که وزن ان 28 کيلوگرم مي باشد کوچکترين کتاب مربوط به قرن 15 ميلادی است که وزن ان 190 گرم مي رسد.

هاختاناکی ايگی (مجسمه مادر ارمنستان )

بعد از جنگ جهاني دوم به مناسبت پيروزي روسيه در همه کشورهاي اتحاديه شوروي پارکی تحت عنوان پيروزی ساختند که در ارمنستان به هاختاناک پارک واقع شده درخيابان مانومت معروف مي باشد .مجسمه مادر نيز در اين پارک قرار گرفته است که ازاقصي نقاط شهر قابل رويت مي باشد درابتدا بجاي مجسمه مادر مجسمه استالين (ساخته سرگي مرکورف) بوده که بعد از استقلال ارمنستان ان را پايين اورده ومجسمه مادر (ساخته اراهاروتيان) را که نشان از قدرت وصلح مي باشد در سال 1967 جايگزين ان مي کنند . اين مجسمه نماد تنها زنی است که در زمان حمله وحشيانه ترکان عثماني به ارمنستان زنده مانده بود وبا تمام وجود از کشورش حمايت مي کرد . درزير اين مجسمه موزه وزارت دفاع قرارگرفته که شامل ياد بودهای شهدای جنگ جهانی دوم مي باشد وهمچنين سربازان کشته شده در دفاع از قره باغ می باشد.

 

مطالب مرتبط با جاذبه های ارمنستان

برچسب ها

 • ارمنستان
 • جاذبه های گردشگری ارمنستان
 • مکانهای تاریخی ارمنستان
 • جاهای دیدنی ارمنستان
 • جاهای تفریحی ارمنستان
 • راهنمای گردشگری ارمنستان
 • جاهای دیدنی ایروان
 • ایروان
 • معبد گارنی
 • کليسای گغارت
 • اجميازين
 • شهر جرموک
 • دره گل ها
 • شهر اشتاراک
 • درياچه سوان
 • هانرابدوتيان هراپاراگ
 • ساختمان اپرا
 • گاسگاد
 • هزار پله
 • خيابان مارشال باغراميان
 • مجسمه مادر ارمنستان
 • هامالير

مطالب مرتبط

شبکه های اجتماعی: