تبلیغات
آبگرم الله حق

آب گرم الله حق در جنوب غربی دهکده ای به همین نام در شمال شرقی آبگرم سراب واقع شده است و حدود نیم ساعت با آنجا فاصله دارد.

این ناحیه دره ای تقریباً شمالی- جنوبی است که نهر آبی در ته آن به طرف شمال جاری است. آبگرم در دو نقطه دامنه شرقی دره به فاصله چند متر از یکدیگر از زمین خارج می شود. آب چشمه جزو دسته آب های سولفاته سدیک گرم است.

مطالب مرتبط با آبگرم الله حق

برچسب ها

  • آبگرم الله حق
  • آبگرم الله حق در آذربایجان شرقی
  • آبگرم الله حق آذربایجان شرقی

مطالب مرتبط

شبکه های اجتماعی: